Projektová štúdia

Projektová štúdia

Ešte pred zakúpením dokumentácie

Ešte pred zakúpením dokumentácie

V prípade, že potrebujete získať ďalšie doplňujúce údaje pre výber rodinného domu ešte pred zakúpením projektovej dokumentácie, môžete si objednať tzv. "Projektovú štúdiu".

Projektová štúdia obsahuje: 

  • Iniciále stavebníka
  • Miesto výstavby
  • Sprievodnú a technickú správu
  • výkresy jednotlivých podlaží v mierke 1:100
  • pohľady rodinného domu v mierke 1: 200
  • podklady pre správne vypracovanie situačného plánu
  • pôdorys v mierke 1: 200 s vyústením inžinierskych sietí z domu
  • nároky na el. energiu, vodu, ročnú spotrebu plynu, aproximatívny rozpočet, vzorovú situáciu osadenia rodinného domu na pozemok a pod.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov