FAQ

FAQ

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Čo je cena od?

Použitím alternatívnych materiálov a technológii oproti projektovému riešeniu môže byť stavba domu až o 20% lacnejšia od podložkového rozpočtu štandardne dodávaného k projektu rodinného domu. Ponuková „CENA OD“ vychádza z reálneho predpokladu použitia cenovo dostupnejších materiálov, výrobkov a technológii v požadovanej kvalite podľa platných technických noriem. Euroline poskytne na zmenu materiálov bezplatný Autorský súhlas. Túto cenu „CENA OD“ treba brať ako základnú cenu, za čo sa ten ktorý rodinný dom dá zrealizovať na kľúč.

Čo je bungalov S?

BUNGALOV S je nová trieda úsporných rodinných domov s nízkymi nákladmi na výstavbu aj bývanie. BUNGALOV S sú domy so štvrtinovou spotrebou energií, takmer nulovými splodinami CO2, vykurované tepelnými čerpadlami, vybavené zabezpečovacími systémami, či inteligentnými systémami ovládania cez internet, ku ktorému má nová generácia našich zákazníkov blízko.

Čo je inteligentný dom?

Inteligentný dom má namiesto klasickej elektroinštalácie tzv. inteligentnú, ktorá dokáže ovládať čo­koľvek v objekte, čo je pripojené na elek­trický prúd. 

V inteligentnom dome Domintell je možné ovládať jedným systémom osvetlenie, vykurovanie či chladenie, tieniacu techniku, brány, okná či zavlažovanie. Zároveň dokáže zastrešiť rôzne technológie a externé systémy tak aby ich prevádzka bola efektívna a navzájom spolupracovali. 

Zvyšuje pohodlie bývajúcich, odbremeňuje ich od mnohých činností, „stráži dom“ a umožňuje ovládať dom aj na diaľku. Prevádzka domu sa tak stáva efektívnejšia, úspornejšia, zdravšia a bezpečnejšia. 

Poznámka: Projekt inteligentného domu – inteligentnej elektroinštalácie - je možné realizovať v kombinácii s ľubovoľnými ďalšími typmi domov Euroline ako sú ultranízkoenergetické (A1) či domy s takmer nulovou potrebou energie (A0), bungalovy a pod.

Čo je digitálna podpora?

Každý zákazník, ktorý si objedná realizačný projekt má nárok na DIGITÁLNU PODPORU, ktorá obsahuje:

A. Legislatíva, zákony, vyhlášky, vzorové zmluvy, vzorové tlačivá, databáza dodávateľov materiálov a výrobkov použitých v projekte rodinného domu, databáza stavebných úradov.

B.

 1. Výkaz výmer (.xls alebo .xlsx) 
 2. výkaz tehál 
 3. Výkaz strešnej krytiny Bramac 
 4. Komín 
 5. Elektroinštalácia 
 6. Ústredné kúrenie 
 7. Zdravotechnika 
 8. Výkaz prefabrikátov 
 9. Výkaz krovu Výkaz krovu – alternatíva s garážou 
 10. Výkaz okien a dverí – alternatíva normál Výkaz okien a dverí – alternatíva zrkadlo 
 11. Výkaz zámočníckych výrobkov 
 12. Klampiarske výrobky 
 13. Pôdorys rodinného domu v mierke 1:200 (s vyvedením inžinierskych sietí z RD)

Všetky podklady slúžia na vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky na realizáciu stavby. Zákazník, ktorý si objedná iba projekt pre stavebné povolenie má nárok iba na bod A.

DIGITÁLNU PODPORU nájdete v Klientskom servise (po prihlásení) v položke - VÁŠ PROJEKT.

Čo sú aktívne domy?

Aktívne rodinné domy viac energie vyrobia ako spotrebujú. Sú to domy novej generácie, ktoré šetria energiu, životné prostredie a pritom poskytujú príjemnú a zdravú vnútornú klímu. Aktívne rodinné domy sú rodinné domy v štandarde roku 2020. 

Čo je energetický certifikát?

Energetický certifikát vyplýva podľa Zákona 555/2005 a Vyhlášky 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu. Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii je normalizovaným hodnotením potreby energie v budove vyrátaný s použitím normalizovaných údajov o vonkajšom a vnútornom prostredí a o skutočnom použití stavebných materiálov a technického vybavenia

Energetický certifikát zatrieďuje budovu do energetickej triedy od A po G, pričom trieda A hovorí o najkvalitnejšej triede. Pre rodinný dom z ponuky nášho katalógu je táto certifikácia vo výhodnej cene 155,- € plus cena za výjazd - odvodená od vzdialenosti zo sídla spoločnosti. Ponúkame tiež energetickú certifikáciu na akýkoľvek iný projekt rodinného domu v cene 350,- € plus cena za výjazd. 

Pre klientov, ktorí si zakúpili projekt v roku 2015, 2016 a 2017, ponúkame Energetický ceftifikát ZDARMA.

Aké stavebné materiály navrhujete v projektoch RD ?

OBVODOVÉ STENY

 • tehlový systém Porotherm hr. 380mm
 • drevená konštrukcia (3 domy triedy Relax)

STROPY:

 • stropný systém Porotherm
 • monolitický železobetónový strop
 • bez stropu (sadrokartónový podhľad)

STREŠNÁ KRYTINA:

 • Bramac, Tondach – šikmé strechy od 15°
 • Ruukki (plechová krytina) – šikmé strechy od 8 do 15°
 • strešné fólie – ploché strechy

STREŠNÉ OKNÁ 

 • Velux

ZATEPLENIE  

 • každý dom je možné zatepliť
 • kontaktný zateplovací systém Nobasil (minerálna vlna) hr. 60-100mm
 • kontaktný zateplovací systém Baumit (polystyrén) hr. 50mm
 • termoomietka hr. 40mm

KOMÍNY 

 • Schiedel

VYKUROVANIE

 • teplovodné podlahové vykurovanie

ZDROJ TEPLA 

 • plynový kotol alt. elektrokotol
 • plynový kotol alt. tepelné čerpadlo vzduch-voda

Čo je to odolný dom?

Odolný dom je upravený katalógový projekt rodinného domu so silnejšími nosnými konštrukciami odolnými voči extrémom prírody (sneh, vietor, zemetrasenie, oheň).

Pomôžete mi s výberom stavebného pozemku?

Áno, naši autorizovaní projektanti a architekti Vám bezplatne poradia pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom cez portál www.StavebnePozemky.sk. Pri kúpe pozemku cez www.stavebnepozemky.sk Vám poskytneme zľavu 15% na projekt rodinného domu.

Kto mi urobí situačný výkres s osadením domu a napojením na inžinierske siete?

Situačný výkres s osadením rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete Vám radi vypracujeme my, alebo Vám ho vyhotoví Váš projektant s oprávnením projektovať, ak ho máte k dispozícii. Prípadne sa môžete obrátiť na našich obchodných zástupcov alebo partnerov. Po dohode Vám zapracujeme aj Vaše požadované zmeny do projektu domu.

Čo by stála zmena projektu v prípade predĺženia domu o 1m a rozšírenie o 0,5 m?

Predĺženie a rozšírenie katalógového projektu rodinného domu nedoporučujeme, vzhľadom na to, že takáto zmena projektu si vyžaduje preriešiť statiku domu, navrhnúť nový krov a je nutné zapojenie na preriešenie projektu aj iné profesie ( zdravotechnika, ústredné kúrenie atď. ). Takouto zmenou sa značne navyšuje cena projektu niekedy až na dvojnásobok, čím sa znižuje opodstatnenie kúpy katalógového projektu.

Za menej náročnú zmenu považujeme predĺženie rodinného domu v smere hrebeňa, kde je nutné vyriešiť uloženie stropu. V každom prípade od nás získate autorské povolenie na požadované zmeny v projekte, na základe ktorého Vám ich projektant zakreslí do projektu. Autorské povolenie poskytujeme bezplatne. Cena vykonanej zmeny v projekte závisí na dohode s projektantom. Najlepší postup pri rozhodovaní vykonať zmeny v projekte je dohoda s projektantom, ktorý Vám zmeny vykoná až potom zakúpenie samotnej dokumentácie. Zmeny v projekte Vám môžu zakresliť naši partneri-projektanti.

Drobné zmeny projektu rodinného domu - to sú zmeny, ktorými nemeníte veľkosť a tvar domu a nemeníte jeho umiestnenie vzhľadom na parcelu. Posun priečky, vynechanie okna, zmena funkcie miestnosti väčšinou nie je potrebné riešiť projekčne, stačí ak ku žiadosti o kolaudáciu priložíte žiadosť o povolenie zmien počas výstavby.

Čo je zahrnuté v cene rodinného domu?

Súčasťou projektu je aj položkový rozpočet spracovaný programom Cenkros - KROS Žilina, zo smerných orientačných cien ÚRS presne podľa projektovej dokumentácie. V predpokladanej cene na kľúč podľa položkového rozpočtu na rodinný dom sú zahrnuté všetky materiály použité na výstavbu domu vrátane prác. Cena obsahuje materiály a práce až po konečné vnútorne a vonkajšie úpravy a vnútorne vybavenie s možnosťou nasťahovania sa a zahájenia prevádzky. Cena neobsahuje zariadenie kuchyne, nábytok, krb, vonkajšie prípojky, vonkajšie sadové úpravy a pristavané a samostatne stojace garáže. Cena je uvedená s DPH. Cena nezohľadňuje miesto a sťažené podmienky výstavby. Pre vypracovanie cenových ponúk na výstavbu je súčasťou rozpočtu aj výkaz výmer, kde sú uvedené množstvá materiálov a prác bez jednotkových cien. V rámci Bratislavy a okolia Vám vypracujeme podrobnú cenovú ponuku na výstavbu viac info tu.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov